Slöjdträff – Pappersslöjd

Vi träffas och lär av varandra på Kulturhuset Ängeln.

Alla är välkomna!

Kontaktperson: Åsa Nordqvist asa.nordqvist@hotmail.se