Jönköpings läns hemslöjdsförbund

Vi har idag över 500 medlemmar varav drygt hälften är enskilda medlemmar. Övriga är medlemmar via någon av våra lokala slöjdföreningar.

Förbundets vision är att ”ge varje människa möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och glädjen i slöjden”.

Förbundets övergripande mål är att göra hemslöjden mer synlig och mer samtida.

Förbundet har följande prioriterade områden  i verksamhetsplanen för 2017:

Det civila samhället – Barn och ungdom – Hållbar utveckling – Hemslöjden som näringsgren – Internationell och interkulturell verksamhet

Hållbarhet och mångfald ska genomsyra hela verksamheten och alla verksamhetsområden.

Medlemsavgiften 2017 är 200:- per år för enskild vuxen, 300:- för familj på samma adress och 50 :- för unga enskilda personer (under 26 år).

Slöjddiplom till unga slöjdare

Ungdomar är viktiga i vårt arbete med att förmedla slöjd och hantverk! Här finns material för dig som är slöjdlärare!

Foto N Flink

Vi vill medverka till att lyfta fram slöjdämnet lite extra inom skolvärlden. Vi vet att slöjden kan betyda mycket för livskvaliteten, inlärningen, meningsfull fritid och ett socialt engagemang.

Vi söker slöjdintresserade barn och ungdomar i årskurs 5 – 9, som vi kan dela ut vårt slöjddiplom till. Diplomet är tänkt till elev/elever som utmärkt sig i ämnet slöjd genom att ha visat stort intresse och engagemang, goda hantverksfärdigheter och har det praktiska tänket. Förslagsvis kan diplomet delas ut under högtidliga former vid sommaravslutningen.

Utmärkelsen är gratis. Vi behöver namn, hemadress, födelseår och skola på eleven/eleverna samt kontaktperson på skolan. Du som lärare kan dela ut flera diplom, men max 1 diplom/årskurs 5-9.
Fyll i bifogad anmälan eller mejla in uppgifter, se blankett.

Slöjddiplomen är ett samarbete mellan Jönköpings läns hemslöjdsförbund (JLH) och Kultur och utveckling – hemslöjd, Region Jönköpings län.

Frågor om diplomen eller barn- och ungdomsverksamheten besvaras av kerstin.ydreborg@rjl.se

Blankett – Slöjddiplom
Inbjudan – Slöjddiplom

Slöjdtips!

Besök andra lokala slöjdverksamheter:

KOiJ Konsthantverk, www.koij.se
Gränna omlandet, www.grannaomlandet.se