Gesäller och Mästare

Dietrich Staemmlers träslevar ingick i hans godkända Gesällprov 2015.

Inom handvävning, broderi, stickning, slöjaryrket-trä och nu också krukmakaryrket är det Hemslöjden som bedömer och avgör vilka prov som ska tilldelas ett Gesäll- eller Mästarbrev. Förutom ett godkänt prov krävs en stor teoretisk och praktisk kunskap inom området.

Nyhet 2017! Nu har de första gesällerna i krukmakaryrket gjort sina gesällprov. Och vi har fått två krukmakargesäller Michelle Reeve, Jönköping och Maria Englund, Eskilstuna! Vi återkommer med information om när nästa möjlighet att söka till krukmakaryrket blir. Så håll utkik här på hemsidan!

Gesällbrev

Genom att avlägga ett Gesällprov kan den som har en utbildning i ett hantverksyrke dokumentera sin kompetens. Ett godkänt Gesäll- eller Mästarprov belönas med ett Gesäll- eller Mästarbrev och bevisar utövarens yrkesskicklighet i yrket. Du kan avlägga gesällprov inom följande yrken:

 • Handvävaryrket/konstvävaryrket
 • Broderiyrket/konstbroderiyrket
 • Stickningsyrket, handstickning/handstickningsmaskin
 • Slöjdaryrket – Trä
 • Krukmakaryrket

För att få avlägga ett Gesällprov måste du ha minst tre års yrkesutbildning med praktik. Gesällprovet som ska omfatta minst 160 timmar kan utföras i slutet av en utbildning eller som enskilt arbete. När Gesällprovet är inlämnat avgör en granskningsnämnd om det ska belönas med ett Gesällbrev.

Så här går det till vid ansökan om Gesällprov

Om du vill avlägga ett Gesällprov i ovanstående yrken förtutom Krukmakaryrket så går det till så här.

 • Ansökan om yrkesprov ska lämnas in på en särskild blankett som går att hitta på Sveriges Hantverksråds hemsida
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av arbetet och hur mycket material och tid som beräknas gå åt.
 • Förslaget ska godkännas av Hemslöjdens granskningsnämnd innan provet kan påbörjas.
 • När förslaget är godkänt utses två branschkunniga kontrollanter som ska följa arbetet. De är närvarande när du startar provarbetet och när du genomför särskilt väsentliga moment.
 • Provet ska vara avslutat inom 6 månader.
 • Det färdiga provet lämnas till granskningsnämnden för bedömning.
 • Den som får sitt prov godkänt får Gesällbrev från Sveriges Hantverksråd.
 • Utdelningen sker en gång per år.
 • Sista dag för ansökan är 1 februari och 1 oktober.

För Krukmakaryrketär inte nästa möjlighet att ansöka om gesällbrev bestämt. Aktuell infomation kommer att läggas upp här.

Mästarbrev

För att erhålla ett Mästarbrev ska du ha minst 10 000 timmar inom yrket, vilket motsvarar cirka sex års dokumenterad utbildning och/eller arbete inom yrket. Du ska också ha genomgått Sveriges Hantverksråds Mästarutbildning.

Mästarutbildningen sker kontinuerligt genom Sveriges Hantverksråd. Innan ansökan sker ska branschen ha validerat yrkeskunskaperna genom godkännande av gesällprov eller genom att en dokumentation av genomförda arbeten visas och bedöms. Ansökan med vidimerade handlingar skall ske på ansökningsblankett som finns på Sveriges Hantverksråds hemsida.

Om du vill ansöka för att göra ett Gesäll- eller Mästarprov hittar du provbestämmelserna här

Bestämmelser för Gesällbrev

Bestämmelser för Mästarbrev

Läs om Mästare och Gesäller från tidigare år

 

Hemslöjdens förbundskansli
Agneta Carlson
Telefon: 08-54 54 94 52
E-post: agneta.carlson@hemslojden.org