Historia

Handkolorerat fotografi från Lilli Zickermans inventering av textilslöjd 1910-1931, ur Nordiska museets arkiv. Foto: Nordiska museet

Hemslöjdsrörelsen uppstod för drygt 100 år sedan, som en protest mot ett alltmer industrialiserat samhälle. Lilli Zickerman är den person som tog initiativet att bilda en hemslöjdsorganisation. Redan 1899 grundade hon Föreningen för Svensk Hemslöjd.

Lilli menade att människorna som levde i självhushållningens tid hade en ovärderlig kunskap om hur föremål man behöver blir till, vilka verktyg, redskap och material som fungerar för att skapa de bästa bruksföremålen. Hon menade också att om denna kunskap skulle överleva och utvecklas under industrialismens framtågande behövde föremålen anpassas till tiden.

Lilli Zickerman ses som Hemslöjdens förgrundsgestalt och tack vare hennes arbete med att uppmana andra eldsjälar att starta hemslöjdsföreningar och hemslöjdsbutiker runt om i landet uppstod ett behov av en tydligare organisationsstruktur. 1912 bildades Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Då bestod organisationen av ett tjugotal hemslöjdsföreningar och riksförbundet vars uppgift var att samordna de olika föreningarna.

Lilli ansåg att både professionella slöjdare och amatörer var viktiga för Hemslöjdens överlevnad, en idé som är lika aktuell idag. Tillsammans besitter vi mängder av kunskaper och i föreningarna kan vi dela med oss av våra lärdomar och utvecklas tillsammans.

Idag består riksförbundet av 89 hemslöjdsföreningar och 100 år efter organisationens grundande kallar vi oss kort och gott för Hemslöjden.