Info om handledarutbildningen

Slöjdklubben är Hemslöjdens barnverksamhet och finns på en mängd olika platser runt om i landet. Verksamheten vänder sig till barn mellan 7 och 12 år och bygger på en pedagogik där barn får möjligheten att upptäcka slöjdens material och verktyg och utveckla sin egen förmåga att skapa med händerna.

Pedagogiken i Slöjdklubben bygger på traderandet, det vill säga att man härmar. För små barn ligger härmandet nära sättet de lär sig saker på. För äldre barn ger härmandet utrymme för koncentration, att vara i nuet och samtidigt känna in hur ett material beter sig och hur ett verktyg fungerar. Pedagogiken gör att orden blir överflödiga och deltagarna får en känsla av att de faktiskt lärt sig själva! Problemlösning är en central del i allt slöjdande och det stimulerar hjärnans utveckling.

I Slöjdklubben är tillvägagångssättet och processen mer betydelsefull än det färdiga resultatet. Andra viktiga delar är att sätta ord på det man gör och att samlas kring en gemensam berättelse för att låta fantasin flöda.

Handledarutbildningen lägger fokus på pedagogiken och slöjdandet och är användbar även i sammanhang med vuxna deltagare. Vill du veta mer om handledarutbildningen och om Hemslöjdens verksamhet för barn och unga, kontakta din närmaste Hemslöjdskonsulent.

Blekinge län

Verksamhetsutvecklare Nisse Stormlod

0455 322 058

nisse.stormlod@regionblekinge.se

 

Dalarnas län

Länshemslöjdskonsulent Fredrik Eriksson

023 264 86

fredrik.eriksson@hemslojd.org

 

Gotlands län

Länshemslöjdskonsulent Anso Norling

0498 292 737

anso.norling@gotlandsmuseum.se

 

Gävleborgs län

Länshemslöjdskonsulent Eva Carlborg

026 155 984

eva.carlborg@regiongavleborg.se

 

Hallands län

Utvecklare slöjd och konsthantverk Marita Jönsson

035 179 881

marita.jonsson@regionhalland.se

 

Jämtlands län

Hemslöjdskonsulent Göran Posthuma, tjänstledig

Hemslöjdskonsulent Susann Myrenhammar, vik

070 664 67 37

susann.myrenhammar@regionjamtland.se

 

Jönköpings län

Utvecklare Kerstin Ydreborg

036 32 59 96

kerstin.ydreborg@rjl.se

 

Kalmar län

Länshemslöjdskonsulent Anders Isgren

0481 167 51

anders.isgren@hemslojd.org

 

Kronobergs län

Länshemslöjdskonsulent Magnus Eriksson

070 376 18 02

magnus.eriksson@hemslojd.org

 

Norrbottens län

Länshemslöjdskonsulent Pia Jägstrand

070 360 79 02

pia.jagstrand@nll.se

 

Skåne län

Länshemslöjdskonsulent Kalle Forss

070 269 99 85

kalle.forss@hemslojd.org

 

Stockholms län

Länshemslöjdskonsulent Emma Gerdien

08 30 28 50

emma.gerdien@stockholmslansmuseum.se

 

Sörmlands län

Länshemslöjdskonsulent Anny Liivamäe

0155 24 55 23

anny.liivamae@dll.se

 

Uppsala län

Barn och ungdomskonsulent Elin Danielsson

018 16 91 72

elin.danielsson@upplandsmuseet.se

 

Värmlands län

Länshemslöjdskonsulent Karin Welin

054 701 10 51

karin.welin@regionvarmland.se

 

Västerbottens län

Länshemslöjdskonsulent Kristina Ersviken

070 516 95 91

kristina.ersviken@hemslojd.org

 

Västernorrlands län

Länshemslöjdskonsulent Annso Grahn

0611 886 56

annso.grahn@murberget.se

 

Västmanland

Länshemslöjdskonsulent Anna Karin Reimerson

070 222 25 70

annakarin.reimerson@hemslojd.org

 

Västra Götaland

Länshemslöjdskonsulent Carl-Olof Engström

070 662 68 08

carlolof.engstrom@vgregion.se