Stipendier

Josefin Gäfvert, stipendiat 2016. Foto. Ulrika Lovén

Varje år delar Hemslöjden ut stipendier till slöjdare, formgivare, designers och andra sökanden

 

 

Hemslöjdens stipendier

 

Märtha Gahns stiftelse

Stipendiet delas ut till textilkonstnärer som har intresse för och som ägnar sig åt sakrala uppgifter inom textilkonsten. Utdelning kan även ske till fritt arbetande textilkonstnärer Stipendiet ska användas för utbildning.

 

Bo Hammarskjölds stiftelse

Stipendiet delas ut till någon inom hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige.

 

Carl Lamberths stiftelse

Medel ur Carl Lamberths stiftelse delas ut till formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar anslutna till SHR, för studieresor företrädesvis utomlands.

 

Ingeborg Strömbergs stiftelse

Medel ur Ingeborg Strömbergs stiftelse delas ut till en yngre slöjdare som vill ta vara på och utveckla slöjden och öka sin yrkesskicklighet. Stipendiet ska användas till utbildning i Sverige.

 

Barbro Wingstrands stipendium

Stipendiet delas ut till en slöjdare, hantverkare och konsthantverkare som ägnat mycket tid och möda åt det immateriella kulturarvet och som sprider kunskap om gamla hantverkstekniker. Barbro Wingstrands stipendium går inte att söka, stipendiaten utses av en jury. 2017 tilldelas slöjdaren Jonatan Malm 100 000 kronor, 2016 fick skinngarvaren Lotta Rahme 100 000 kronor och 2015 tilldelades damastvävaren Hans Thomsson samma summa.

Ansök

Ansökan är öppen från den 1 mars till den 2 april 2018.
Stipendierna för 2017 kommer att delas ut den 7 september 2017 på evenemanget Handmade Issues på Kulturhuset Stadsteatern.

Du söker via ansökningsformulär.

Hemslöjden delar ut stipendier i slöjd men många av de lokala hemslöjdsföreningarna delar också ut stipendier. Kontakta din lokala förening för mer info.

För mer information:

Hemslöjdens förbundskansli
Agneta Carlson
Telefon: 08-54 54 94 52
E-post: info@hemslojden.org