Svensk Slöjd har stängt!

Efter femton fantastiska år på Nybrogatan 23 i Stockholm har Hemslöjden under 2016 stängt butiken Svensk Slöjd. Det har varit en otrolig resa med inspirerande och spännande möten. Ett varmt tack till alla kunder, leverantörer, personal, slöjdare, konsthantverkare, konstnärer och slöjdentusiaster som har gjort det möjligt för Svensk Slöjd att vara ett skyltfönster för slöjden.

Svensk Slöjd har under femton år som konceptbutik uppfyllt sitt syfte att vara en spjutspets för slöjd och hantverk genom att utveckla nya sätt att visa, marknadsföra och sälja kvalitativ och inspirerande slöjd, och på så sätt stärka slöjdens position som kultur och näring! Slöjden har fått en helt annan uppmärksamhet och syns i helt nya sammanhang idag än 2001 då butiken öppnade. Butiken har varit en viktig del i att nå dit. Dels genom utlån av produkter till media, genom unika samarbetsprojekt med exempelvis Li Edelkoort, men framför allt tack vare butikens 400 leverantörer som under åren har visat vad slöjd är och kan vara.

Svensk Slöjd sålde föremål som tillverkades av landets bästa slöjdare. Här visades den nya och experimentella slöjden sida vid sida med den traditionella slöjden. När slöjd är som bäst kan vi avläsa en förening av nutid och tradition, lokal särprägel och slöjdarens skaparlust. Det är detsamma världen över och slöjdteknikerna är globala.

Svensk Slöjd ville förmedla den bästa slöjden på bästa sätt och butiken månade om att använda naturmaterial, att återbruka och att hålla liv i kunskapen om hur man tillverkar föremål som håller länge. Att köpa kvalitativ slöjd eller att slöjda själv bidrar till ett hållbarare samhälle. Hemslöjdens föremål ska hålla länge och kan repareras om de går sönder. Hemslöjden vill att slöjd ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv. Även om omvärlden har förändrats sedan Hemslöjden startade i organiserad form, för 100 år sedan, är Hemslöjdens ursprungliga värderingar fortfarande aktuella och ett hållbart alternativ.

Anledningen till att Hemslöjden nu stängt butiken var främst ekonomisk; trots att butiken har varit mycket uppskattad har vi inte lyckats få god ekonomi i den. Dessutom påverkades försäljningen mycket av det renoveringsarbete som pågått på och runt Nybrogatan.

svenskslojd_butik1

svenskslojd_butik2

svenskslojd_butik

Fler hemslöjdsbutiker

Det finns fler hemslöjdsbutiker. Bara några kvarter från Nybrogatan i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan, hittar du butiken Svensk Hemslöjd där du  kan fortsätta köpa slöjd, material och redskap. Det kan du även göra i någon av alla andra hemslöjdsbutiker som finns runt om i landet. Här hittar du hemslöjdsbutikerna.

Varmt välkommen att köpa slöjd!